Game Details

Size: Undefined

Downloads: 100,000 - 500,000

Minimum Android: Android 4.2+ (Jelly Bean, API: 17)

Package Name: com.boyaa.androidmarketpl

Published: July 13, 2017

Version: 6.2.1

Developer Name: Boyaa

Developer E-mail: Email appleboyaa@gmail.com

Game Description

♠♣Poker online z międzynarodowymi turniejami iwyzwaniami Texas Hold‘em.♥♦


(Prawdziwe turnieje i prawdziwi gracze, ale nie prawdziwepieniądze. Jesteśmy tu, by rywalizować, zrelaksować się, potrenowaći poznać nowych przyjaciół)


- RZESZE CODZIENNIE AKTYWNYCH GRACZY
Połączyliśmy platformy, by jeszcze łatwiej było teraz znaleźćgraczy do gry, w każdym zakątku świata, o każdej porze.

-CZYSTY POKER
Używamy algorytmu z certyfikatem iTech Labs i wyspecjalizowanymzespołem, który dba o to, by gra była sprawiedliwa, czysta izabawna. Najlepszy poker w sieci


-PRESTIż PRAWDZIWEGO POKERA
Boyaa jest międzynarodową firmą, która tworzy nowe standardy łączącprawdziwy i sieciowy poker w globalnym otoczeniu.


- DZIENNY BANKROLL, KARTY VIP I +
Mamy wszelkie możliwe narzędzia pokerowe, więc gra dostosowuje siędo Ciebie, czy jesteś nowicjuszem, graczem weekendowym, który chcepoprawić swą grę, ambitnym graczem celującym w miejsca rankingowe,czy też profesjonalnym internetowym pokerzystą. Od darmowychżetonów przez wsparcie bankruta aż po specjalne opcje dla graczyVIP. Mamy wszystko, czego zapragniesz

-MULTIPLATFORMA
Graj na Androidzie, iOS czy Facebooku, płynnie przełączając sięmiędzy urządzeniami na tym samym koncie. Zaloguj się ze swojegokonta na Facebooku by móc przełączać się między urządzeniami. PC,komórka, czy tablet, wszystko jest powiązane.

-4 MODUŁY GRY DLA WIELU GRACZY (Hold’em, Sit’N’Go, MTT, Club)
Graj w Poker Texas na szybkich lub wolnych stołach, na niskich bądźwysokich stawkach. Graj bez ograniczeń. Weź udział w dużychturniejach mistrzowskich lub wejdź po prostu do pokoju Sit‘n’Go.Teraz możesz nawet utworzyć swoje prywatne pokoje pokerowe w moduleklubowym, tak, by samemu ustalać zasady, ciemne i graczy, z którymichcesz grać.

-INTERAKTYWNY
Wszystkie ikony, naklejki, przyciski są w 100% interaktywne.Kliknij na jakiegokolwiek gracza i analizuj jej/jego profil,najlepsze ręce, współczynnik zwycięstw oraz inne dane. Kliknij nazabawny element na ekranie i podziel się nim z przyjaciółmi,dealerami, dziewczyną czy chłopakiem.


--Gra jest przeznaczona dla dorosłych. Nie oferuje szans nawygranie prawdziwych pieniędzy, jedynie monet Boyaa, które mogą byćwymienione na wirtualne gadżety, żetony i dodatkowe opcje.

Polityka prywatności: http://www.boyaa.com/information.html
Warunki usług Boyaa:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html♠ ♣ Poker onlineinternational tournaments and challenges Texas Hold'em. ♥ ♦


(Real tournaments and real players, but not real money. We are hereto compete, to relax, to train and make new friends)
 

- Reich DAILY ACTIVE PLAYERS
We combined platform would have it easier now to find players toplay in every corner of the world, at any time.
 
-clean POKER
We use an algorithm Certified iTech Labs and specialized team thatmakes sure that the game was fair, clean and fun. Best onlinepoker


-PRESTIż REAL POKER
Boy is an international company that creates new standards bycombining real and poker network in the global environment.


- DAILY bankroll VIP CARD AND +
We have every possible tool poker, so the game adapts to you,whether you are a novice, a weekend player who wants to improvetheir game, an ambitious player excelled in place of Ladder or aprofessional online poker player. From the free chips by bankruptsupport to special options for the VIP players. We have everythingyou desire

-MULTIPLATFORMA
Play on Android, iOS and Facebook, seamlessly switch betweendevices on the same account. Log in with your Facebook account tobe able to switch between devices. PC, cell phone, or tablet,everything is linked.
 
-4 MODULES multiplayer games (Hold'em, Sit'N'Go, MTT Club)
Play Poker Texas on fast or slow tables at low or high stakes. Playwithout restrictions. Take part in big tournaments master or simplyvisit the room Sit'n'Go. Now you can even create their own privatepoker rooms in the unit club, so that alone set the rules, and thedark of players that want to play.
 
-INTERACTIVE
All icons, stickers, buttons are 100% interactive. Click on anyplayer and analyze his / her profile, the best hand, thecoefficient of victories and other data. Click on the fun elementon the screen and share it with friends, dealers, girlfriend orboyfriend.


--Gra Is intended for adults. It does not offer a chance to winreal money, only coins Boy, which can be exchanged for virtualgoodies, chips and additional options.
 
Privacy Policy: http://www.boyaa.com/information.html
Terms of Service Boya:http://www.boyaa.com/mobile/termsofservice.html

Free Poker Texas Polski Game Download for PC – 3 Methods

Are you looking for Poker Texas Polski game download for PC? If yes, then you are in the correct place.

In this guide, we’ve shared three methods to download Poker Texas Polski game for Windows 11, Windows 10, Windows 7, and other versions of Windows.

These methods also work for Mac as well.

We are going to use Android Emulator to run Poker Texas Polski for PC. Android Emulators are great tools for developers. They allow you to run Android apps on a PC without having a physical Android device.

We’ve shared 3 Emulators, and these are the best Emulators available right now. Of course, you can choose any of them as all three are the best.

Method 1: Download Poker Texas Polski for PC using LDPlayer – Windows Only

LDPlayer is an application that allows you to run Android apps on Windows without having a physical Android device. So you can use LDPlayer to run your favorite Android apps on Windows PC.

 1. Download and run the LDPlayer installer. Installing Poker Texas Polski game for PC using LDPlayer
 2. Click on the Install button on LDPlayer Installer Window. Poker Texas Polski on LDPlayer installation in progress
 3. The installer will start downloading files; it can take up to 5 minutes, depending on your internet connection. Starting Poker Texas Polski game
 4. Once downloading is completed, click on the Start button. Playing Poker Texas Polski Game with LDPlayer
 5. LDPayer is now successfully installed.
 6. Open Store, search for Poker Texas Polski, and click on the Install button.
 7. Once Poker Texas Polski is installed, start playing and enjoy!

Method 2: Download Poker Texas Polski for PC using BlueStacks – Windows & Mac

Bluestacks is one of the oldest and most popular Android emulators available. It’s easy to set up and has a massive library of apps. In this post, we’ll show you how to install BlueStacks on your PC and run Android apps on your Windows PC.

 1. To get started, download and run the Bluestacks installer from the official website of Bluestacks. Downloading and Installing Bluestacks for Poker Texas Polski Game for Free
 2. You will see the setup wizard. Click on Install Now to continue with the installation.
 3. The installer will start downloading the files; the process can take up to 5 minutes or more, depending on your internet connection speed.
 4. Once the downloading is completed, the installation process will begin.Bluestacks installation in progress
 5. After the installation is completed, the installer will start configuring Blustacks on your computer. Configuring BlueStacks
 6. After necessary configurations are done, Bluestacks will start, and you will see the Google Play Store icon, click on it. Login in to Google Account
 7. Now login to Google Play Store with your Gmail account. Poker Texas Polski for PC using BlueStacks Running
 8. Now you can install any app you want. Search for Poker Texas Polski and then click on the Install button.

Method 3: Download Poker Texas Polski for PC using NoxPlayer – Windows & Mac

NoxPlayer is a cross-platform emulator that allows you to run Android apps on Windows PC without having a physical Android device. NoxPlayer is free software and can be downloaded for Windows and Mac.

 1. First of all, you will need to download NoxPlayer. This is the software you will use to run Android apps on Windows and Mac.
 2. Now you will need to run the installer. First, right-click on the Nox Installer and then select Run as administrator. Installing NoxPlayer for Poker Texas Polski PC
 3. The installer window will pop up on your screen. Now click the Install Now button. Installation in progress
 4. The installation process will begin and will be completed in a few minutes. Launching NoxPlayer
 5. Once the installation is complete, click on the Start button to start the NoxPlayer. Login Google Account in NoxPlayer
 6. Enter your Gmail address and password on the popup to log in to Google Play Store. Playing Poker Texas Polski in Windows with NoxPlayer
 7. Search for Poker Texas Polski in the Google Play Store app and install it. Enjoy!

Frequently Asked Questions

How can I download Poker Texas Polski on PC?

Choose one of the methods that we shared in this article and then follow it to download Poker Texas Polski on a PC.

Is Poker Texas Polski Free on PC?

With the methods we’ve shared in this guide, you can download them on PC.

Is Poker Texas Polski available for Windows 7?

Yes, check out the guide, with the methods we’ve shared work on Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, and Mac as well.

How can I download Poker Texas Polski on my Macbook?

We have shared 3 methods that you can use to download and install Poker Texas Polski on your Macbook.

Who is Poker Texas Polski owned by?

Boyaa is the developer and the owner of Poker Texas Polski.

Over to you

We shared the best three methods which you can use to play Poker Texas Polski on your PC. These methods work for Poker Texas Polski game download for Windows 11, 10, 8, 7, and Mac.

If you have any questions regarding Poker Texas Polski PC, leave a comment in the comments section below, we will try out best to help you out.

Leave a Reply

Your email address will not be published.