Game Details

Size: Undefined

Downloads: 100,000 - 500,000

Minimum Android: Android 2.1+ (clair, API: 7)

Package Name: vn.zing.ngoalongmb

Published: October 29, 2016

Version: 1.6.6.3

Developer Name: Ngoa long team

Developer E-mail: Email minhlvv@vng.com.vn

Game Description

Ngọa Long là game chiến thuật online tam quốccực kì hấp dẫn, từng được phát hành thông qua cổng game Zing Me và360Game nay đã xuất hiện bản Mobile cho dòng điện thoại Android.Game được dàn dựng trên nền 2D. Bối cảnh là cuối đời Đông Hán chiếnloạn với sự xuất hiện của các vị anh hùng tam phân thiên hạ 3 nướcNgụy(Tào Tháo) – Thục(Lưu Bị) – Ngô(Tôn Quyền) :
đang diễn ra căng thẳng. Cùng với các anh hung võ tướng như: QuanVũ, Trương Phi, Triệu Vân, Hoàng Trung, Mã Siêu, Trương Liêu, NhạcTiến, Vu Cấm, Trương Cáp, Từ Hoảng, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, HoàngCái, Đại Kiều, Tiểu Kiều, Chu Du, Điêu Thuyền, Hạ Hầu Đôn…
Bất kỳ thế trận từ Lôi Đài , Quân Đoàn Phó Bản, Đoạt Thành Chiến,Vương Vị Tranh Đoạt Chiến, Hải Chiến…cũng cần một chiến thuật tinhtế thì mới mong làm chủ ván cờ người kỳ bí trên Ngọa LongMobile..
Bạn sẽ hóa thân thành các thành chủ, xây dựng thành trì, chiêu binhmãi mã, binh pháp bố trận, thách thức so tài với người chơi khác.NHƯNG thách thức còn ở phía trước! Bạn tin vào tài lược của mìnhkhông? Hãy thử Ngọa Long Mobile ngay hôm nay!
TÍNH NĂNG NỔI BẬT:
- Hệ thống Võ Tướng: Chiêu mộ, huấn luyện, trang bị, xếp trận,thưởng cho các tướng,.
- Hệ thống Trang Bị: Cường hóa trang bị, tướng khí, kho trang bị,….
- Hệ thống Dinh Phủ: Tìm tri kỉ sau đó kết thành vợ, sinh con huấnluyện thành võ tướng
- Hệ thống Khoa Kĩ: Học các kĩ năng và trận pháp, chiêu binh
- Hệ thống Tháp Thí Luyện: Vượt số tầng tháp nhất định sẽ điểm cáctướng mạnh.
- Hệ thống Lôi Đài: Chọn ra võ tướng mạnh tỉ thí đơn đấu
- Hệ thống Phó Bản: Vượt map phó bản quân đoàn sẽ nâng cấp thànhchính và các võ tướng.
DÒNG MÁY HỖ TRỢ :
- Tương thích với hầu hết các dòng máy Android trên thị trường ViệtNam.
TÍNH NĂNG MỚI
Mở tính năng Thôn Thiên (Thành chính đạt từ cấp 125 trở lên có thểtham gia)
Mở Phó bản Tinh Anh (Thành chính đạt từ cấp 170 trở lên có thể thamgia)
Mở thêm phó bản: Vương Hỗn-Thành Dương Chiến, Mã Long-ThượngĐang,Điền Chương-Vũ Uy Chiến,Hoàng Hạo-Thiên Phạt Trận.
Mở thêm tính năng ghép và cường hóa Quân Ấn.
Mở thêm tính năng Võ Khôi Tháp
Mở tính năng Thám Bảo
Mở thêm phó bản Tinh Anh Hỏa Diệm Sơn
Mở tính năng giác ngộ Tướng Xanh Lá
Mở trang bị Diệt thế thần kiếm
Mở tính năng tửu quán.
Mở thêm phó bản:Dương Nghi-Thôn Ẩn Sĩ.
Nhiều tính năng khácTHÔNG TIN THAM KHẢO:
Trang chủ : http://m.ngoalong.zing.vn/
Cộng đồng Ngọa Long mobile:http://facebook.com/ngoalongmobile
Hotline hỗ trợ khách hàng : 1900561558 (cước phí 2000đ/phút)
Hỗ trợ khách hàng:http://hotro.zing.vn/gui-yeu-cau_0.html?game=mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=vng.cs.td.hotroWolong is the ThreeKingdoms strategy game online is extremely appealing, been releasedvia the game port Zing Me and has appeared 360Game Mobile versionfor Android phones. Game 2D staged. Background The end of life isthe Eastern Han fray with the appearance of the hero galaxy 3 watertrimer Wei (Cao Cao) - Shu (Liu Bei) - Wu (Sun Quan):
ongoing tensions. Along with the martial heroes such as Guan Yu,Zhang Fei, Zhao Yun, Hoang Trung, Ma Chao, Zhang Liao, Yue Tien VuCam, Zhang cable, from Panic, Zhuge Liang, Sima Yi, Huang Cai,General Qiao Xiao Qiao, Zhou Yu, Diaochan, Xiahou Dun ...
Any ball from Lei Dai, Corps Deputy Japan, Won The War, Great PlaceWinner Chien Tranh Hai Chien ... needs a tactical refinement if itis to master the game of chess on a mysterious person Wolong Mobile..
You will transform into the home, fortifications, infantry tacticsforever code, tactic disposition, challenging skills against otherplayers. Challenges lie ahead! You believed in my talent strategy?Try Wolong Mobile today!
FEATURES:
- System General Vo: Move grave, train, equip, ranked games, rewardthe minister ,.
- System Equipment: Intensity of equipment, General Engineering,warehouse equipment, ....
- Systems Dinh Phu: Find bosom then the wife, baby trainedmartial
- Systems Engineering Faculty: Study skills and legal battles,infantry tactics
- Tower System For Training: Beyond a certain number of floorstower will point the powerful generals.
- System Error Radio: Select the strongest martial candidates whosingle game
- Systems vice Map: Crossing map corps copies will upgrade the mainand martial.
MACHINE SUPPORT LINE:
- Compatible with most Android models on Vietnam market.
 NEW FEATURES
Open feature Heavenly Village (Main List reached level 125 andabove can participate)
Open Duplicates Tinh Anh (Main List reached level 170 and above canparticipate)
Open more copies: Mixed-Chengyang Great War, Ma Long-Supreme Being,Athletics Program-Uy Vu Chien Huang Hao-Thien Penalty Kick.
Opening of graft and enhancement features Indian Army.
Opening Vo Khoi Tower features
Open Detective Security Features
Opening copy Mars Diem Tinh Anh Son
Open Chess enlightened features Green
Killing's open spirit equipped for
Open tavern features.
Open more copies: Ocean Nghi-Thon recluse.
More featuresREFERENCE INFORMATION:
Home: http://m.ngoalong.zing.vn/
Wolong mobile community: http://facebook.com/ngoalongmobile
Customer Support Hotline: 1900561558 (cost 2,000 VND /minute)
Customer Support:http://hotro.zing.vn/gui-yeu-cau_0.html?game=mobile
https://play.google.com/store/apps/details?id=vng.cs.td.hotro

Free Ngoạ Long Mobile Game Download for PC – 3 Methods

Are you looking for Ngoạ Long Mobile game download for PC? If yes, then you are in the correct place.

In this guide, we’ve shared three methods to download Ngoạ Long Mobile game for Windows 11, Windows 10, Windows 7, and other versions of Windows.

These methods also work for Mac as well.

We are going to use Android Emulator to run Ngoạ Long Mobile for PC. Android Emulators are great tools for developers. They allow you to run Android apps on a PC without having a physical Android device.

We’ve shared 3 Emulators, and these are the best Emulators available right now. Of course, you can choose any of them as all three are the best.

Method 1: Download Ngoạ Long Mobile for PC using LDPlayer – Windows Only

LDPlayer is an application that allows you to run Android apps on Windows without having a physical Android device. So you can use LDPlayer to run your favorite Android apps on Windows PC.

 1. Download and run the LDPlayer installer. Installing Ngoạ Long Mobile game for PC using LDPlayer
 2. Click on the Install button on LDPlayer Installer Window. Ngoạ Long Mobile on LDPlayer installation in progress
 3. The installer will start downloading files; it can take up to 5 minutes, depending on your internet connection. Starting Ngoạ Long Mobile game
 4. Once downloading is completed, click on the Start button. Playing Ngoạ Long Mobile Game with LDPlayer
 5. LDPayer is now successfully installed.
 6. Open Store, search for Ngoạ Long Mobile, and click on the Install button.
 7. Once Ngoạ Long Mobile is installed, start playing and enjoy!

Method 2: Download Ngoạ Long Mobile for PC using BlueStacks – Windows & Mac

Bluestacks is one of the oldest and most popular Android emulators available. It’s easy to set up and has a massive library of apps. In this post, we’ll show you how to install BlueStacks on your PC and run Android apps on your Windows PC.

 1. To get started, download and run the Bluestacks installer from the official website of Bluestacks. Downloading and Installing Bluestacks for Ngoạ Long Mobile Game for Free
 2. You will see the setup wizard. Click on Install Now to continue with the installation.
 3. The installer will start downloading the files; the process can take up to 5 minutes or more, depending on your internet connection speed.
 4. Once the downloading is completed, the installation process will begin.Bluestacks installation in progress
 5. After the installation is completed, the installer will start configuring Blustacks on your computer. Configuring BlueStacks
 6. After necessary configurations are done, Bluestacks will start, and you will see the Google Play Store icon, click on it. Login in to Google Account
 7. Now login to Google Play Store with your Gmail account. Ngoạ Long Mobile for PC using BlueStacks Running
 8. Now you can install any app you want. Search for Ngoạ Long Mobile and then click on the Install button.

Method 3: Download Ngoạ Long Mobile for PC using NoxPlayer – Windows & Mac

NoxPlayer is a cross-platform emulator that allows you to run Android apps on Windows PC without having a physical Android device. NoxPlayer is free software and can be downloaded for Windows and Mac.

 1. First of all, you will need to download NoxPlayer. This is the software you will use to run Android apps on Windows and Mac.
 2. Now you will need to run the installer. First, right-click on the Nox Installer and then select Run as administrator. Installing NoxPlayer for Ngoạ Long Mobile PC
 3. The installer window will pop up on your screen. Now click the Install Now button. Installation in progress
 4. The installation process will begin and will be completed in a few minutes. Launching NoxPlayer
 5. Once the installation is complete, click on the Start button to start the NoxPlayer. Login Google Account in NoxPlayer
 6. Enter your Gmail address and password on the popup to log in to Google Play Store. Playing Ngoạ Long Mobile in Windows with NoxPlayer
 7. Search for Ngoạ Long Mobile in the Google Play Store app and install it. Enjoy!

Frequently Asked Questions

How can I download Ngoạ Long Mobile on PC?

Choose one of the methods that we shared in this article and then follow it to download Ngoạ Long Mobile on a PC.

Is Ngoạ Long Mobile Free on PC?

With the methods we’ve shared in this guide, you can download them on PC.

Is Ngoạ Long Mobile available for Windows 7?

Yes, check out the guide, with the methods we’ve shared work on Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, and Mac as well.

How can I download Ngoạ Long Mobile on my Macbook?

We have shared 3 methods that you can use to download and install Ngoạ Long Mobile on your Macbook.

Who is Ngoạ Long Mobile owned by?

Ngoa long team is the developer and the owner of Ngoạ Long Mobile.

Over to you

We shared the best three methods which you can use to play Ngoạ Long Mobile on your PC. These methods work for Ngoạ Long Mobile game download for Windows 11, 10, 8, 7, and Mac.

If you have any questions regarding Ngoạ Long Mobile PC, leave a comment in the comments section below, we will try out best to help you out.

Leave a Reply

Your email address will not be published.