Game Details

Size: 18M

Downloads: 10,000 - 50,000

Minimum Android:

Package Name: ggp.dft.dotkich.cs

Published: May 27, 2015

Version: 150

Developer Name: VnMoDev

Developer E-mail:

Game Description

Hãy cùng tham gia vào cuộc đột kích chớpnhoáng tiêu diệt các phần tử khủng bố, hóa thân thành những chànglính biệt kích tài ba, hay một chiến binh phi thường với khả năngbắn súng điêu luyện một mình tiêu diệt quân thù để giải cứu con tinvới Game Đột kích CS.
Đến với game Sniper bạn sẽ phải đột kích vào căn cứ khủng bố và bắnhạ toàn bộ quân địch chỉ với một khẩu súng, bạn có thể thay đổi vũkhí trang bị để nâng cấp và tiêu diệt hết bọn khủng bố hoàn thànhnhiệm vụ. Không giống với những game đột kích khác, trong đột kíchcs hình ảnh được thết kế linh hoạt hòa nhịp vào đó là những âmthanh hết sức độc đáo chắc chắc sẽ khiến bạn thích thú.
Tính năng chính
- Hình ảnh đẹp, trung thực
- Nhiều bản đồ cho bạn khám phá
- Thao tác đơn giản, dễ dàng
- Thống kê thành tích của bạn để nhận huân chương chiến đấu.
- Miễn phí cài đặt
Cài đặt ngay game bắn súng gay cấn và kịch tính đột kích cs để cùngtrải nghiệm nhé!Join us on a brief raiddestroyed the terrorists, transformed into commandos talented guy,or a warrior with extraordinary virtuosity gunplay destroy theenemy alone to solve Punching Game hostage to enable CS.
Come to the game Sniper you will have raided suspected terror baseand shoot down all enemies with a gun, you can change weapons andequipment to upgrade and destroy all terrorists completing tasks .Unlike other games that raid, the raid cs Images flexible servicedesigned in harmony to that the very unique sound, will surely makeyou excited.
Key Features
- Photo Beautiful, honest
- Multiple map for you to explore
- Simple operation, easily
- Statistics of your achievement to receive combat medals.
- Free installation
Install Now shooter suspenseful and dramatic raid to the experiencecs offline!

Free Dot Kich CS Game Download for PC – 3 Methods

Are you looking for Dot Kich CS game download for PC? If yes, then you are in the correct place.

In this guide, we’ve shared three methods to download Dot Kich CS game for Windows 11, Windows 10, Windows 7, and other versions of Windows.

These methods also work for Mac as well.

We are going to use Android Emulator to run Dot Kich CS for PC. Android Emulators are great tools for developers. They allow you to run Android apps on a PC without having a physical Android device.

We’ve shared 3 Emulators, and these are the best Emulators available right now. Of course, you can choose any of them as all three are the best.

Method 1: Download Dot Kich CS for PC using LDPlayer – Windows Only

LDPlayer is an application that allows you to run Android apps on Windows without having a physical Android device. So you can use LDPlayer to run your favorite Android apps on Windows PC.

 1. Download and run the LDPlayer installer. Installing Dot Kich CS game for PC using LDPlayer
 2. Click on the Install button on LDPlayer Installer Window. Dot Kich CS on LDPlayer installation in progress
 3. The installer will start downloading files; it can take up to 5 minutes, depending on your internet connection. Starting Dot Kich CS game
 4. Once downloading is completed, click on the Start button. Playing Dot Kich CS Game with LDPlayer
 5. LDPayer is now successfully installed.
 6. Open Store, search for Dot Kich CS, and click on the Install button.
 7. Once Dot Kich CS is installed, start playing and enjoy!

Method 2: Download Dot Kich CS for PC using BlueStacks – Windows & Mac

Bluestacks is one of the oldest and most popular Android emulators available. It’s easy to set up and has a massive library of apps. In this post, we’ll show you how to install BlueStacks on your PC and run Android apps on your Windows PC.

 1. To get started, download and run the Bluestacks installer from the official website of Bluestacks. Downloading and Installing Bluestacks for Dot Kich CS Game for Free
 2. You will see the setup wizard. Click on Install Now to continue with the installation.
 3. The installer will start downloading the files; the process can take up to 5 minutes or more, depending on your internet connection speed.
 4. Once the downloading is completed, the installation process will begin.Bluestacks installation in progress
 5. After the installation is completed, the installer will start configuring Blustacks on your computer. Configuring BlueStacks
 6. After necessary configurations are done, Bluestacks will start, and you will see the Google Play Store icon, click on it. Login in to Google Account
 7. Now login to Google Play Store with your Gmail account. Dot Kich CS for PC using BlueStacks Running
 8. Now you can install any app you want. Search for Dot Kich CS and then click on the Install button.

Method 3: Download Dot Kich CS for PC using NoxPlayer – Windows & Mac

NoxPlayer is a cross-platform emulator that allows you to run Android apps on Windows PC without having a physical Android device. NoxPlayer is free software and can be downloaded for Windows and Mac.

 1. First of all, you will need to download NoxPlayer. This is the software you will use to run Android apps on Windows and Mac.
 2. Now you will need to run the installer. First, right-click on the Nox Installer and then select Run as administrator. Installing NoxPlayer for Dot Kich CS PC
 3. The installer window will pop up on your screen. Now click the Install Now button. Installation in progress
 4. The installation process will begin and will be completed in a few minutes. Launching NoxPlayer
 5. Once the installation is complete, click on the Start button to start the NoxPlayer. Login Google Account in NoxPlayer
 6. Enter your Gmail address and password on the popup to log in to Google Play Store. Playing Dot Kich CS in Windows with NoxPlayer
 7. Search for Dot Kich CS in the Google Play Store app and install it. Enjoy!

Frequently Asked Questions

How can I download Dot Kich CS on PC?

Choose one of the methods that we shared in this article and then follow it to download Dot Kich CS on a PC.

Is Dot Kich CS Free on PC?

With the methods we’ve shared in this guide, you can download them on PC.

Is Dot Kich CS available for Windows 7?

Yes, check out the guide, with the methods we’ve shared work on Windows 11, Windows 10, Windows 8, Windows 7, and Mac as well.

How can I download Dot Kich CS on my Macbook?

We have shared 3 methods that you can use to download and install Dot Kich CS on your Macbook.

Who is Dot Kich CS owned by?

VnMoDev is the developer and the owner of Dot Kich CS.

Over to you

We shared the best three methods which you can use to play Dot Kich CS on your PC. These methods work for Dot Kich CS game download for Windows 11, 10, 8, 7, and Mac.

If you have any questions regarding Dot Kich CS PC, leave a comment in the comments section below, we will try out best to help you out.

Leave a Reply

Your email address will not be published.